Newyddion a Digwyddiadau

Ensembles Ifanc

 

Cynhaliwyd dosbarthiadau meistr Cerddorion Ifanc Dyfed dros y penwythnos, ac roedd safon y chwarae yn uchel. Er hyn, roedd rhaid gwneud penderfyniad, a dyma’r chwech cerddor ifanc sy’n mynd ymlaen i’r elfen gystadleuol ym mis Ebrill 2019..

Llongyfarchiadau i Epsie Thompson, cyn ennillydd Cerddor Ifanc Dyfed, a’r ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2018. Rydym yn falch iawn ohoni.
IFANC CERDDOR o DYFED dyddiad cau yn agosáu

At y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer cerddor ifanc Dyfed yn 17 Hydref 2018. Gymwys yn fuan os ydych am gymryd rhan mewn dosbarth meistr arbennig gyda cherddorion proffesiynol.

Manylion i’ch Dyddiadur

Mae eleni’n addo bod mor llawn a chyffrous ag erioed, felly dyma’r dyddiadau pwysig. Ceir manylion mwy manwl a ffurflenni cais ar y wefan. Cyfansoddwyr Ifanc - Bydd y cyfansoddwr Lynne Plowman a’r Ensemble Preswyl eleni - The Hermes Experiment - yn rhoi tri...

Cyngerdd Terfynol Cerddor Ifanc Dyfed 2018

Llongyfarchiadau i’r chwech o ddewiswyd i berfformio yng nghyngerdd terfynol Cerddor Ifanc Dyfed yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen  ar Ddydd Sul Mawrth 25ain am 3.00 y.p. Y chwech a ddewiswyd yn dilyn penwythnos o ddosbarthiadau meistr ar Dachwedd 4ydd a’r 5ed yw: Ioan...

Dyddiadau i’r Dyddiadur

Mae’n amser prysur arnom wrth i’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd agosáu. Dyma ddyddiadau i’ch dyddiadur: Dydd Mercher Rhagfyr 13eg 2017 Dyddiad cau ceisiadau tiwtorial un i un gyda Lynne Plowman.  Os ydych yn bwriadu cyfansoddi darn i Driawd Piano Galos, dyma gyfle gwych...