Cerddor Ifanc Dyfed 2020

Oherwydd cyfyngiadau Covid19 nid ydym wedi gallu cynnal ffeinal Cerddor Ifanc Dyfed. Mae gennym nawr drefniadau i wneud hyn. Bydd pob cystadleuydd yn gwneud fideo o’i datganiad, a bydd y fideo yn cael ei rhannu gyda’r panel beirniaid. Cyhoeddir y canlyniad yn mis Gorffennaf 2021.