Enillydd Cerddor Ifanc Dyfed 2022 yw’r delynores Annest Davies. Fel rhan o’i gwobr bydd Annest yn perfformio yng Ngŵyl Gerdd Tŷ Ddewi ar Fehefin 4. Yn ail oedd Sara Llewellyn yn chwarae marimba a vibraphone, ac yn drydydd oedd Eliza Bradbury, hefyd ar y delyn. Y ddau arall yn y ffeinal oedd Cerys Bowen ar y feiolin a’r trympedwr Dylan Savage.

Fe glywodd y gynulleidfa ddarn comisiwn newydd gan Tom Wheeler (gynt yn gyfansoddwr ifanc) yn cael ei berfformio gan y trombonydd Rhydian Tiddy, Cerddor Ifanc Dyfed 2019. Cafwyd perfformiad hefyd gan Gwenllïan Hunting-Morris, oedd yn fuddugol yn 2021.

Roedd cyngerdd y cyfansoddwyr ifanc yn cynnwys 12 allan o’r 42 o gyfansoddiadau a dderbyniwyd eleni. Roedd y darnau’n cael eu perfformio gan Bumawd Chwyth o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Eisteddfod 2022