Our next event is the postponed final of the 2020 Young Musician of Dyfed – to be held on Saturday April 17th. After that, we will spend a few months evaluating, planning, and exploring potential new partnerships and funding sources, before returning with a full programme in September 2021.

Ein digwyddiad nesaf yw ffeinal Cerddor Ifanc Dyfed 2020, a ohiriwyd yn Ebrill – i’w gynnal ar Ddydd Sadwrn Ebrill 17ed. Wedi hynny, byddwn yn treulio ychydig fisoedd yn arfarnu, cynllunio, ac yn archwilio partneriaethau a ffynonellau cyllid posibl, cyn dychwelyd gyda rhaglen lawn ym Medi 2021.

CERDDORION CYFANSODDWRY

Erbyn hyn, mae pob un o’r 67 cyfansoddiad a dderbyniwyd wedi cael eu recordio a’u danfon i’r cyfansoddwyr ifanc a’u hathrawon. Ar ddechrau mis Medi daeth offerynwyr o Ensemble Cymru a thîm technegol at ei gilydd i recordio pob darn yng Nghanolfan Ucheldre, Llangefni ar Ynys Môn. Fel rhan o’r broses, cafodd 20 cyfansoddwr ifanc y cyfle i fynychu sesiwn ryngweithiol Zoom gydag Ensemble Cymru a’r cyfansoddwr Lynne Plowman i drafod y darn cyn ei recordio. Mae’r fideo YouTube yn dangos offerynwyr Ensemble Cymru yn ymgynnull yn Ucheldre i ddechrau proses CID, ac i weithio ar un prosiect arall.