Cerddor Ifanc Dyfed 2020

Llongyfarchiadau i’r delynores Gwenllïan Hunting-Morris o Gwbert ger Aberteifi ar ennill cystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed. Mae Gwenllïan newydd orffen blwyddyn gyntaf cwrs gradd mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Kings, Llundain. Drwy’r brifysgol mae’n cael gwersi telyn yn yr Academi Frenhinol. Mewn blwyddyn hollol wahanol i’r arferol fe ddanfonodd y pump a ddewiswyd ar gyfer y ffeinal recordiad fideo o’i datganiad. Danfonwyd pob recordiad at y panel beirniaid, sef Andrew Wilson-Dickson a Kevin Price o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Jamie Hutchinson, cyn enillydd Cerddor Ifanc Dyfed sydd nawr yn feiolinydd proffesiynol yn Llundain. Daeth y panel i benderfyniad drwy gyfarfod ar Zoom.

Yn ail oedd y feiolinydd Cerys Bowen (Ysgol Bro Dinefwr), gyda Heledd Jones ar y sielo (Ysgol Bro Teifi) yn drydydd. Y ddwy arall yn y rownd derfynol oedd y delynores Awen Davies (Ysgol y Preseli) a’r feiolinydd Soffia Nicholas (Ysgol Gyfun Penweddig). Cafodd y pum cystadleuydd ganmoliaeth uchel gan y panel, yn arbennig am eu hymrwymiad i gerddoriaeth mewn cyfnod mor heriol.