Our next event is the postponed final of the 2020 Young Musician of Dyfed – to be held on Sunday December 6th. After that, we will spend a few months evaluating, planning, and exploring potential new partnerships and funding sources, before returning with a full programme in September 2021.

Ein digwyddiad nesaf yw ffeinal Cerddor Ifanc Dyfed 2020, a ohiriwyd yn Ebrill – i’w gynnal ar Ddydd Sul Rhagfyr 6ed. Wedi hynny, byddwn yn treulio ychydig fisoedd yn arfarnu, cynllunio, ac yn archwilio partneriaethau a ffynonellau cyllid posibl, cyn dychwelyd gyda rhaglen lawn ym Medi 2021.