Mae Cerddorion Ifanc Dyfed yn gystadleuaeth sy’n agored i offerynwyr o safon sy’n gyfatebol i Radd 5 neu uwch. Mae’n agored i ieuenctid sy’n derbyn eu haddysg llawn amser o fewn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro, neu sydd â chyfeiriad preswyl o fewn y siroedd hyn.

 

DYDDIAD ROWND TERFYNOL CERDDOR IFANC DYFED YW DYDD SADWRN EBRILL 6ed AM 7.30

 
Fe fydd ymarferion yn ystod y dydd, ac fe fydd y gystadleuaeth a’r feirniadaeth yn dechrau am 7.30. Cynhelir y cyfan yn Neuadd Gyngerdd Rhosygilwen, ger Aberteifi.
 
Eleni mae gennym chwech yn y rownd derfynol

Dosbarthiadau Meistr Rhad ac am Ddim

Mae pawb sy’n cymryd rhan yn cael cynnig dosbarth meistr rhad ac am ddim gyda cherddorion proffesiynol sefydledig. Dyma ffordd wych o ddysgu, o gael ysbrydoliaeth i ddatblygu, ac o dderbyn gwybodaeth gallwch ei gymhwyso i agweddau eraill o’ch chwarae.

Yn dilyn y dosbarthiadau meistr, mae pum cerddor ifanc yn cael gwahoddiad i baratoi datganiad cyhoeddus fydd yn arwain at wobrwyo Cerddor Ifanc Dyfed. Bydd y pump hefyd yn cael cyfleoedd pellach i berfformio, mewn cydweithrediad a gwyliau a chymdeithasau cerdd yn yr ardal.

Eleni, cynhelir y dosbarthiadau meistr ar y Sadwrn a’r Sul, Hydref 27ain a’r 28ain yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran. Byddant o dan arweinyddiaeth Kevin Price, Pennaeth Pres ac Offer Taro Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a’r pianydd a’r cyfansoddwr Andrew Wilson-Dickson. Mae gan y ddau brofiad helaeth o weithio gyda ieuenctid, ac mae’r ddau hefyd yn gyfathrebwyr rhagorol.

Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a chyfeillgar. Ni fydd Andrew a Kevin yn cynnig cymorth technegol (gwaith eich athro yw hynny), ond yn hytrach byddant yn eich annog i archwilio’ch dehongliad o’r gerddoriaeth, ac yn datblygu eich sgiliau fel perfformiwr. Y nod yw codi lefel eich hyder – fel perfformiwr mewn cyngerdd, gwasanaeth neu arholiad.