DOSBARTHIADAU MEISTR CERDDOR IFANC DYFED

 

Mae rhaglen Cerddor Ifanc Dyfed yn cynnig dosbarthiadau meistr RHAD AC AM DDIM gan ddau gerddor blaenllaw proffesiynol. Dyma ffordd wych i chi ddysgu a chael eich ysbrydoli wrth i chi ddatblygu’n bersonol. Byddwch yn gadael gyda chyfoeth y wybodaeth gallwch gymhwyso i bob agwedd o’ch perfformiad.

 

Cynhelir dosbarthiadau meistr eleni ar y Sadwrn a’r Sul Tachwedd 9fed a’r 10fed yn Rhosygilwen ger Cilgerran o dan arweiniad y pianydd rhyngwladol Roy Howat, a Zoe Smith Pennaeth Arfer Rhyngddisgyblaethol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Caerdydd. Mae gan y ddau brofiad sylweddol gydag ieuenctid ac meant yn gyfathrebwyr rhagorol.

 

Gallwch ymlacio mewn awyrgylch anffurfiol. Nid fydd Roy a Zoe yn cynnig cymorth technegol (gwaith eich athro offerynnol yw hynny), ond yn hytrach byddant yn eich annog i archwilio’ch dehongliad o’r gerddoriaeth a datblygu eich sgiliau perfformio. Y nod yw codi eich hyder pan fyddwch yn perfformio, boed hynny mewn cyngerdd, wasanaeth ysgol, neu arholiad. Nid clyweliad yw’r dosbarth meistr, ond lle i dderbyn cyngor ac arweiniad.

 

I fod yn ddilys i gymryd rhan dylech fod:

   O dan 19oed ar Fedi 1af 2020.

   Mewn addysg llawn amser neu o gyfeiriad parhaol sydd o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

   O safon gyfatebol i Radd 5 neu uwch.

 

Dewch ac un darn rydych yn ei weithio arno ar y pryd gyda chi – dim mwy na 5 munud o hyd. Gall hwn fod yn ddarn unigol, yn symudiad neu’n rhan o symudiad o ddarn hirach. Byddai o gymorth os gallech ddod a chopi sbâr gyda chi i’r dosbarth meistr.

Bydd Roy Howat ar gael i gyfeilio ar y dydd, ond mae yna groeso i chi ddod a chyfeilydd os mai dyna yw eich dymuniad.

 

Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim, ond cofiwch wneud cais yn gynnar gan mai dim ond nifer cyfyng o lefydd sydd ar gael.

 

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen isod ac e-bostiwch at Helen McNabb neu postiwch i’r cyfeiriad a nodir.

Y dyddiad cau yw Dydd Mercher Hydref 16eg 2019.

 

 

CYSTADLEUAETH CERDDOR IFANC DYFED

Mae yna hefyd gystadleuaeth flynyddol ar gael i goroni Cerddor Ifanc Dyfed. Cynhelir y gystadleuaeth yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran ar Ddydd Sadwrn Ebrill 4ydd 2020.  Bydd pawb a fu’n rhan o’r dosbarthiadau meistr yn cael gwahoddiad i fynychu rhagbrofion diwedd Ionawr dechrau Chwefror 2020 ar gyfer y gystadleuaeth. Nid oes rhaid i chi ymgeisio os nad ydych yn dymuno. Bydd panel yn dewis 5 i gystadlu am y wobr ym mis Ebrill drwy gyflwyno rhaglen 15 munud o gerddoriaeth.

 

 

Cynhelir rhagbrofion Cerddor Ifanc Dyfed 2020 ar Ddydd Sadwrn Ionawr 18 yng Nghapel Prifysgol y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin.

 

Yn ogystal â gwobrau cyntaf ail a thrydydd, bydd y buddugol yn cael y cyfle i roi datganiadau yng Ngŵyl Gerdd Dewi Sant a Gŵyl Gerdd MusicFest Aberystwyth.

 

Dylid danfon ffurflenni cais at Helen McNabb erbyn Dydd Gwener Rhagfyr 13eg 2019.