Ensembles Ifanc Dyfed

Mae Ensembles Ifanc Dyfed yn fenter gyffrous sy’n agored i offerynwyr neu gantorion ifanc sy’n perfformio fel aelod o ensemble.

 

Mae Cerddorion Ifanc Dyfed yn cynnig dosbarthiadau meistr unigol yn RHAD AC AM DDIM yn ystod wythnos Chwefror 24ain 2020. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau ysgolion ledled siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro, a’r nod yw cynnig cyngor ac arweiniad ar agweddau megis:

  • gwrando, edrych a rhyngweithio
  • dehongliad cerddorol
  • cydbwysedd
  • brawddegu, chwarae glân, a deinameg
  • tiwnio a thonyddiaeth
  • technegau perfformio a llwyfannu

 

Gallwch ymlacio mewn amgylchedd anffurfiol. Efallai y cewch beth cyngor technegol, ond yn bennaf bydd y cerddor/cerddorion fydd yn arwain yn eich annog i archwilio eich dehongliad o’r gerddoriaeth a datblygu eich sgiliau ensemble a pherfformio. Y nod yw datblygu eich hyder pan fyddwch yn perfformio – mewn cyngerdd, gwasanaeth ysgol, neu arholiad.

 

Dylai eich ensemble baratoi un darn hyd at 5 munud.

Os byddwch yn perfformio o sgôr ysgrifenedig byddai’n werthfawr gael copi ar y dydd.

 

Diffiniad o Ensemble

Rydym yn diffinio ensemble fel grŵp sy’n cynnwys dau neu fwy o offerynwyr/cantorion, ond nid yw unawdydd gyda chyfeiliant yn cyfri.

 

Pwy all gymryd rhan?

Mae’r dosbarthiadau meistr yn agored i ensembles ifanc sydd:

  • o dan 19 oed ar Fedi 1af 2020
  • yn byw, neu’n derbyn eu haddysg llawn amser o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

 

Gall yr ensemble berfformio mewn unrhyw arddull e.e. clasurol, jazz, gwerin, blws, roc, pop, cerddoriaeth byd.

 

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais ac e-bostiwch at Helen McNabb ymmdyfed@gmail.com, neu postiwch i’r cyfeiriad a nodir. Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â Helen.

 

Y dyddiad cau am geisiadau yw Dydd  Gwener Rhagfyr 13fed 2019