Ensembles Ifanc Dyfed

 

Sefydlwyd Ensembles Ifanc Dyfed fel menter newydd yn Ionawr 2018.

Rydym yn cynnig dosbarthiadau meistr RHAD AC AM DDIM i offerynwyr a chantorion sy’n perfformio mewn ensemble – cyfle gwych iddynt weithio gyda cherddorion proffesiynol. Mae perfformio mewn ensemble yn ffordd arbennig o ddatblygu sgiliau tîm, a bydd y dosbarthiadau meistr hyn yn rhoi cymorth ar sut i wella sgiliau ensemble a pherfformio. Efallai y bydd rhai ensembles hefyd yn cael cyfle i berfformio mewn cyngerdd yn yr Hydref, gyda rhai o unawdwyr rhaglen Cerddor Ifanc Dyfed.

Cynhelir y dosbarthiadau meistr yn  Ionawr 23-31 2019.

Mewn awyrgylch anffurfiol, bydd y cerddorion proffesiynol fydd yn arwain efallai yn cynnig peth cymorth technegol, ond yn bennaf yn eich annog i archwilio eich dehongliad o’r gerddoriaeth, a datblygu eich gallu i berfformio fel ensemble. Y nod yw codi’ch hyder fel perfformwyr – boed hynny mewn cyngerdd, mewn gwasanaeth ysgol, arholiad neu gystadleuaeth.