Ensembles Ifanc Dyfed

Mae Ensembles Ifanc Dyfed yn fenter newydd sy’n cael ei chyflwyno yn Ionawr 2018.

Rydym yn cynnig dosbarthiadau meistr RHAD AC AM DDIM gydag ensemble proffesiynol. Mae chwarae mewn ensemble yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau tîm, a bydd y dosbarthiadau meistr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar sut i helpu sgiliau ensemble a pherfformio.

Bydd y dosbarthiadau meistr dan ofal The Hermes Experiment Byddant yn digwydd yn ystod wythnos Ionawr 28ain 2019.

Bydd yr awyrgylch yn anffurfiol. Ni fydd The Hermes Experiment yn rhoi cyngor technegol (eich athro yw’r person gorau i wneud hyn), ond byddant yn eich annog i archwilio eich dehongliad o’r gerddoriaeth ac yn datblygu eich gallu fel ensemble a pherfformwyr. Y nod yw codi eich hyder wrth chwarae – boed hynny mewn cyngerdd, gwasanaeth ysgol, neu arholiad.