Cantorion Ifanc Dyfed

Dyma fenter newydd sy’n agored i gantorion ifanc sydd am elwa o ddosbarth meistr rhad ac am ddim dros benwythnos 11/12 Chwefror  2023. Cynhelir y dosbarthiadau meistr yn Rhosygilwen ger Cilgerran dan arweiniad Buddug Verona James (http://www.buddug.co.uk/biography.html). Rydym wrth ein bodd ei bod wedi derbyn ein gwahoddiad i helpu cantorion ifanc gyda’r agweddau canlynol:

  • dehongliad cerddorol
  • brawddegu, ynganu a deinameg
  • techneg lleisiol
  • datblygu crefft ar lwyfan a sgiliau perfformio

Pwy all gymryd rhan?

Mae’r dosbarthiadau yn agored i gantorion ifanc sydd:

  • o dan 19 oed ar Fedi 1af 2021
  • yn byw neu’n derbyn addysg llawn amser o fewn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

I wneud cais am ddosbarth meistr cwblhewch y ffurflen a’i ddychwelyd at Helen McNabb ar ymmdyfed@gmail.com neu drwy’r post i’r cyfeiriad a nodir. Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â Helen.

Y dyddiad cau am geisiadau yw Dydd Gwener 9 fed Rhagfyr 2022.