Mae Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed yn rhaglen flynyddol sy͛n rhedeg o Fedi i fis Mawrth/Ebrill. Bob blwyddyn rydym yn penodi ensemble preswyl, ac yn gwahodd pobl ifanc o dan 23 oed i gyfansoddi darnar eu cyfer.

Rhoddir cymorth hefyd gan ein cyfansoddwr preswyl drwy weithdai agoriadol gyda͛r ensemble ym misMedi, ymweliadau ysgol rhwng Hydref a Rhagfyr, a sesiynau tiwtorial unigol yn ystod Ionawr a Chwefror.

Ym mis Ebrill, mae͛r ensemble yn dychwelyd I Orllewin Cymru er mwyn perfformio a recordio pob darn mewn cyfres o weithdai. Dewisir detholiad o͛r cyfansoddiadau i͛w perfformio mewn cyngerdd cyhoeddus yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran.

Mae͛r ensemble preswyl yn newid yn flynyddol: rydym wedi gweithio gyda phedwarawdau llinynnol a sacsoffon, pumawdau pres a chwyth, a grwpiau megis Electric Voice Theatre, O Duo (offer taro), Pianocircus (chwe phiano) a͛r grŵp Baróc Red Priest.

Ein cyfansoddwr preswyl yn 2018 – 19 fydd Lynne Plowman a’r Hermes Experiment fydd ein hensemble preswy.