Unfortunately, the weekend of concerts at Rhosygilwen on April 4th and 5th have been cancelled in line with Government advice following the Covid-19 outbreak. The recording of student compositions will take place as soon as possible, and will be distributed when they are available.

Yn anffodus mae cyngherddau penwythnos Ebrill 4ydd a’r 5ed yn Rhosygilwen wedi eu canslo, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth mewn ymateb i haint Covid-19. Byddwn yn recordio cyfansoddiadau disgyblion cyn gynted ag y bo modd, ac yn eu dosbarthu yn syth pan fyddant yn barod.