Llongyfarchiadau i’r chwech o ddewiswyd i berfformio yng nghyngerdd terfynol Cerddor Ifanc Dyfed yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen  ar Ddydd Sul Mawrth 25ain am 3.00 y.p.

Y chwech a ddewiswyd yn dilyn penwythnos o ddosbarthiadau meistr ar Dachwedd 4ydd a’r 5ed yw:

  • Ioan Evans – telyn
  • Andrea Jones – piano
  • Heledd Jones – sielo
  • Sara Llewellyn – offer taro
  • Rhydian Tiddy – trombôn
  • Carys Underwood – offer taro