Manylion i’ch Dyddiadur

Mae eleni’n addo bod mor llawn a chyffrous ag erioed, felly dyma’r dyddiadau pwysig. Ceir manylion mwy manwl a ffurflenni cais ar y wefan. Cyfansoddwyr Ifanc – Bydd y cyfansoddwr Lynne Plowman a’r Ensemble Preswyl eleni – The Hermes Experiment – yn...

Dyddiadau i’r Dyddiadur

Mae’n amser prysur arnom wrth i’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd agosáu. Dyma ddyddiadau i’ch dyddiadur: Dydd Mercher Rhagfyr 13eg 2017 Dyddiad cau ceisiadau tiwtorial un i un gyda Lynne Plowman.  Os ydych yn bwriadu cyfansoddi darn i Driawd Piano Galos, dyma gyfle gwych...