Cyn Enillwyr

1990 Max Norman
Oed 18, Soddgrwth

1991 Catrin Hughes
Oed 17, Clarinèt

1992 Iestyn Evans
Oed 14, Piano

1993 Catrin Finch
Oed 13 Telyn

1994 Nerys Richards
Oed 14 Piano

1995 Esyllt Lloyd Jones
Oed 17, Clarinèt

1996 Lisa Davies
Oed 18, Ffliwt

1997 Caryl Caffrey
Oed 17, Soddgrwth

1998 Rhys Taylor
Oed 16, Clarinèt

1999 Catrin Win Morgan
Oed 18, Feiolin

2000 Claire Jones
Oed 15, Feiolin

2001 Jamie Hutchinson
Oed 17, Feiolin

2002 Tomi Johnson
Oed 16, Trwmped

2003 Jocelyn Freeman
Oed 17, Piano

2004 Simran Singh
Oed 14 Feiolin

2005 Lee Mottram
Oed 14 Clarinèt

2006 Steffan Ciccotti
Oed 14 Marimba

2007 Llywelyn Jones
Oed 17, Telyn

2008 Rebecca Griffiths
Oed 17, Ffliwt

2009 Anne Denholm
Oed 18, Telyn

2010 Catrin Price
Oed 16, Ffliwt

2011 Nest Jenkins
Oed 12, Telyn

2013 Lily Whitehurst
Oed 18, Feiolin

2014 Epsie Thompson
Oed 17, Ffliwt

2015 Molly Rowan Sharples
Oed 13, Feiolin

2016 Siriol Jenkins
Oed 17, Piano

2017 George Nash
Oed 16, Gitâr

2018 Andrea Jones
Oed 17, Piano

2019 Rhydian Tiddy – Trombone

2020 Gwenllian Hunting-Morris – Harp

2022 Annest Davies – Harp

Cyn Arweinwyr y Dosbarthiadau Meistr

2012 Catrin Finch & Andrew Wilson-Dickson

2013 Matthew Jones & Andrew Wilson-Dickson

2014 Steve Bingham & Andrew Wilson-Dickson

2015 Kathryn Spencer & Andrew Wilson-Dickson

2016 Gareth Jones & Andrew Wilson-Dickson

2017 Kevin Price & Andrew Wilson-Dickson