HelI gymryd rhan yn y dosbarthiadau meistr, rhaid i chi fod:

  • O dan 19 oed ar Fedi 1af 2021.
  • Yn cael eich addysg llawn amser, neu fod a chyfeiriad parhaol o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.
  • O safon sy’n gyfatebol i Radd 5 neu uwch.

Dewch ag un darn rydych yn ei weithio arno ar y pryd gyda chi – dim mwy na phum munud o hyd. Gall fod yn ddarn cyfan, neu’n symudiad neu ran o symudiad o waith hirach. Dewch a chopi sbâr gyda chi hefyd os yn bosibl.

Maen Andrew Wilson Dickson neu Zoe Smith ar gael i gyfeilio, ond gallwch ddod a chyfeilydd gyda chi os dymunwch.

Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim, ond cofiwch fod cyfyngiad ar y nifer o lefydd oherwydd yr amser sydd ar gael. Y cyntaf i ymateb bydd yn cael eu derbyn.

I gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen isod a’i ddychwelyd a Helen McNabb neu postiwch y ffurflen i’r cyfeiriad a nodir.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mercher Hydref 13ain 2021.

Gwyboaeth a Ffurflen Gais