Gallwch gyflwyno cyfansoddiad ar gyfer 2022-23 os:

  • Rydych o dan 23 oed ar Fedi 1af 2023.
  • Rydych yn cael eich addysg llawn amser, neu fod gennych gyfeiriad parhaol o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

Gallwn gynnig y cymorth canlynol i gyfranogwyr.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cyfansoddiadau

Gellir cyflwyno’r cyfansoddiadau terfynol ar ffurf PDF neu gopi caled. Dylid danfon copïau o’r sgôr llawn a’r rhannau unigol drwy e-bost neu bost at Helen McNabb

The deadline for submissions is Dydd Mercher Chwefror 9ed 2022.

Gwybodaeth a Ffurffleni Gais