Peter Reynolds

Peter Reynolds Photo Rob Norman

Peter Reynolds ffoto gan Rob Norman

 

Roedd marwolaeth sydyn Peter Reynolds ar Hydref 11eg 2016 yn sioc enfawr i ni gyd, and mae’n golled enfawr. Roedd Peter wedi bod yn rhan o gynllun Cyfansoddwr Ifanc Dyfed ers sawl blwyddyn – yn gyntaf fel beirniad ac yna fel cyfansoddwr preswyl rhwng 2010-13, ac unwaith eto eleni. Yn wir roedd yng nghanol ymweld ag ysgolion y tair sir pan fu farw.

Yr un mor bwysig yw ei fod erioed wedi bod yn hyrwyddwr mawr o’n gweithgareddau. Fe gododd ymwybyddiaeth o’n gwaith ymhlith ei rhwydwaith eang o ffrindiau a chyfeillion yma yng Nghymru a ledled Prydain.

Mae cyfraniad Peter i’n gwaith yn cael ei grynhoi orau gan adborth y cyfansoddwyr ifanc a fu’n fentor iddynt fel cyfansoddwr preswyl.

Roedd Peter yn amhrisiadwy oherwydd ei amynedd a’i haelioni wrth weithio gyda nifer fawr o ymgeiswyr. Nid oedd ei awgrymiadau am welliant i ddarn erioed yn teimlo fel cyfansoddwr yn sianeli ei syniadau a’i hoffterau ei hun drwy feddyliau ifanc roedd yn hawdd dwyn dylanwad drostynt. Yn hytrach roedd fel athro ardderchog yn gwneud ei orau i’n helpu i ffeindio traed ein hunain

Un o’r pethau mwyaf anodd i mi wrth gyfansoddi oedd trosglwyddo’r hyn oedd yn fy mhen a’i gael i lawr ar bapur. Dechreuodd Peter ddangos i mi sut i wneud hyn yn syml drwy ysgrifennu’r hyn oedd yn fy mhen ar ffurf llun – rhyw fath o ddarlun o’r seiniau a’r gwead roedd yn fy meddwl. Roedd hyn yn help enfawr, ac yn syth ymddangosodd ochr newydd i mi wrth i mi ddarganfod sut i gyfleu fy meddyliau ar bapur. Nid oeddwn bellach yn cyfansoddi dan orfodaeth: roeddwn nawr yn cyfansoddi am fy mod am.

Mae CID yn sefydlu cronfa er cof am Peter. Bydd pob cyfraniad yn cael ei sianeli i roi cymorth i gyfansoddwyr ifanc sydd am ddilyn ôl traed Peter ei hun.