Cymryd Rhan

I gymryd rhan yn y dosbarthiadau meistr, rhaid i aelodau eich ensemble fod:

  • O dan 19 oed ar Fedi 1af 2018.
  • Yn cael eu haddysg llawn amser, neu fod a chyfeiriad parhaol o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

Ein diffiniad o ensemble yw grŵp o dri neu mwy, heb arweinydd, gyda phob aelod o’r grŵp yn chwarae rhan annibynnol.

Dewch ag un darn rydych yn ei weithio arno ar y pryd gyda chi – dim mwy na phum munud o hyd. Gall fod yn ddarn cyfan, neu’n symudiad neu ran o symudiad o waith hirach. Dewch a chopi sbâr gyda chi hefyd os yn bosibl.

I gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen isod a’i ddychwelyd at Cathy Morris neu postiwch y ffurflen i’r cyfeiriad a nodir.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mercher Rhagfyr 20fed 2017.