Dyfed Young Composers – Potted History

Cychwynnodd Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed yn 2001 ac, yn wreiddiol, fe’i crëwyd fel chwaer gystadleuaeth i Gerddor Ifanc Dyfed. Roedd pobl ifanc dan 23 oed yn cael eu gwahodd i gyflwyno darn a ysgrifennwyd, naill ai ar gyfer grŵp o gerddorion proffesiynol a drefnwyd gan y trefnwyr neu unrhyw ensemble y byddent yn medru ymgynnull eu hunain. Fodd bynnag, dwy flynedd wedi’i sefydlu, mewn ymateb i safon isel y cystadleuwyr (yn enwedig o gymharu â chystadleuwyr y Cerddor Ifanc), penderfynwyd ailfeddwl ein hymagwedd yn llwyr. Mewn ymateb, fe wnaethom ddatblygu rhaglen addysg, sy’n cael ei rhoi ar waith mewn ysgolion ar draws yr ardal ac mae’n anelu at godi safon cyfansoddi ymhlith myfyrwyr a rhoi cymorth ac arbenigedd i’r staff dysgu. Parhawyd i gynnal y cynllun fel cystadleuaeth nes 2010.

Y flwyddyn ganlynol, penderfynwyd diddymu elfen y gystadleuaeth, mewn ymateb i atborth oddi wrth y myfyrwyr. Roedd llawer yn dweud ei bod yn eu rhwystro rhag cyflwyno gwaith, ac ymhlith cystadleuwyr y rownd derfynol roedd hi’n amlwg nad oedd ‘canlyniad’ y gystadleuaeth yn agos mor bwysig iddyn nhw â chlywed eu gwaith yn cael ei berfformio. Dyma beth oedd yn eu sbarduno. O ganlyniad, fe wnaethom benderfynu bod yn rhaid rhoi blaenoriaeth i roi’r cyfle i fwy o gyfranogwyr i gael clywed eu cerddoriaeth yn cael ei berfformio. Mae’r gweithiau gorau’n dal i gael eu perfformio mewn cyngerdd cyhoeddus, ond yn ogystal mae detholiad llawer ehangach o weithiau’n cael eu perfformio gan yr ensemble mewn cyfres o sioeau arddangos mewn ysgolion. Felly, mae’r myfyrwyr sy’n mynychu cyflwyniadau’r Hydref yn cael cyfle i wrando ar yr ensemble yn perfformio darnau a ysgrifennwyd gan eu cyfoedion – ac mae hyn yn cwblhau’r cylch.

2011-

Blwyddyn Ensemble Preswyl Cyfansoddwr Preswyl Ymgynghorydd Cerdd Comisiwn Greenhalgh
2010-2011 PianoCircus  Peter Reynolds Lynne Plowman Sarah Lianne Lewis
2011-2012 Brodowski String Quartet Peter Reynolds Steve Crowther  
2012-2013 Farthingale Ensemble Peter Reynolds Andrew Wilson-Dickson Emily Wright
2013-2014 Galliard Ensemble Lynne Plowman Gabriel Jackson Fleur Snow
2014 - 15 Riverside Brass Lynne Plowman   Siriol Jenkins

2002-2010

Blwyddyn Ensemble Preswyl Cyfansoddwr Preswyl Beirniad Gwobr Cynulleidfa Greenhalgh Enillydd y Gystadleuaeth
2002 - 03 N/A N/A John Metcalf N/A Dan Laxton
2004 - 05 Celtaidd Wind Ensemble John Metcalf Pwyll ap Sion Matthew Wallace Emma Downer
2005 - 06 Athena String Quartet John Metcalf Peter Reynolds Matthew Wallace Jack Westmore
2006 - 07 Alba Brass John Metcalf Lynne Plowman Steffan Huw Watkins Ruth Morris
2007 - 08 Electric Voice Theatre Lynne Plowman Tim Raymond Gweirydd Davies Stacey Doherty
2008 - 09 O Duo Lynne Plowman Dr Lyn Davies Jack Amblin Claire Roberts
2009 – 10 Lunar Saxophone Quartet Lynne Plowman Errollyn Wallen Siôn Hupfield Aled Start