Cymryd Rhan

Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed

Rydych chi’n gymwys i gyfranogi os:

  • Ydych chi dan 23 oed ar 1 Medi 2015
  • Eich bod yn byw (neu, yn achos myfyrwyr, yn lletya) yn un o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro

NEU

  • Eich bod chi’n mynychu addysg llawn amser yn uno o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro Sylwer

Cliciwch yma am fanylion

Cerddor Ifanc Dyfed

Rydych chi’n gymwys i gyfranogi os:

  • Ydych chi dan 19 oed ar 1 Medi 2016
  • Ydych chi’n byw yn un o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro

NEU

  • Eich bod yn mynychu addysg llawn amser yn un o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
  • Eich bod yn medru perfformio i safon Gradd 6 neu uwch

Cliciwch yma am fanylion