Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed – Cyfranogi

Rydych yn gymwys i gyflwyno cyfansoddiad ar gyfer 2016 – 17 os:

  • Ydych chi dan 23 oed ar 1 Medi 2017
  • Eich bod yn byw (neu, yn achos myfyrwyr, yn lletya) yn un o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro NEU
  • Eich bod chi’n mynychu addysg llawn amser yn uno o’r tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro Sylwer

Medrwn gynnig y cymorth canlynol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfranogi:

Yn ystod Ionawr – Chwefror 2016, bydd tiwtorialau unigol gyda Lynne ar gael ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno cyfansoddiad.  Os am wneud cais am diwtorial, yna cwblhewch a dychwelwch y ffurflen isod erbyn dydd Mercher 14 Rhagfyr 2016, os gwelwch yn dda.

Os nad yw eich ysgol yn mynychu unrhyw un o’r cyflwyniadau ym mis Medi, neu os nad yw’n cyfranogi yng nghynllun y Cyfansoddwr Preswyl (Hydref - Rhagfyr), mae’n dal i fod yn bosib i chi wneud cais am diwtorial a chyflwyno cyfansoddiad ar gyfer yr ensemble. Yn yr un modd, medrwch gyflwyno cyfansoddiad p’un ai eich bod wedi derbyn tiwtorial ai peidio.

  • Darllenwch y canllawiau os gwelwch yn dda ac yna, os hoffech wneud cais am diwtorial neu gyflwyno cyfansoddiad, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais berthnasol erbyn y dyddiad cau a roddwyd.
  • Dylid anfon y ffurflen i: Cathy Morris Cerddorion Ifanc Dyfed Llys Melus 75 Roath Court Road Caerdydd CF24 3SF Ffôn 029 2019 0176 neu e-bost cathymorris@virginmedia.com