Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed

Mae Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed yn brosiect yr ydym yn ei gynnal yn flynyddol, rhwng Medi – Mawrth / Ebrill.  Pob blwyddyn, rydym yn penodi Ensemble Preswyl ac rydym yn gwahodd pobl ifanc dan 23 oed i ysgrifennu darn ar gyfer y grŵp. Mae’r ensemble yn newid pob blwyddyn: rydym wedi gweithio gyda phedwarawdau llinynnol a sacsoffon, pumawdau pres a chwy, yn ogystal â grwpiau siambr megis Electric Voice Theatre, O Duo (offerynnau taro) a Pianocircus (chwechawd piano).

Eleni byddwn yn gweithio gyda’r cyfansoddwyr Lynne Plowman ac Andrew Wilson-Dickson ac yn gwahodd ieuenctid i gyfansoddi ar gyfer y feiolinydd Steve Bingham a’r offerynnwr taro Chris Brannick.

Gwybodaeth Bellach