Cerddor Ifanc Dyfed – Hanes Cryno

Cynhaliwyd cystadleuaeth gyntaf y Cerddor Ifanc ym 1990. Trefnwyd y gystadleuaeth gan y diweddar Michael Dobson, fel rhan o Ŵyl Caerfyrddin, a pharhaodd i wneud hynny nes i’r ŵyl ddod i ben ym 1994. Yna, cymerodd Celfyddydau Caerfyrddin yr awenau ac wedi marwolaeth Michael, bu’r Dr Madeline Mayne yn gyfrifol am y gystadleuaeth am y pum mlynedd nesaf. Ym 1999 daeth Cerddor Ifanc Dyfed yn elusen gofrestredig a gwnaethpwyd y penderfyniad i gylchdroi’r digwyddiad rhwng y tair sir, ar sail flynyddol. Ei dyddiad cyson yn y calendr oedd mis Tachwedd, gyda’r rownd gychwynnol yn cael ei chynnal yn ystod y dydd ac yna’r rownd derfynol gyda’r nos. Roedd y cystadleuwyr yn cael eu gwahodd i berfformio rhaglen 15 munud o hyd i banel y beirniaid, a oedd yn cynnwys cerddorion proffesiynol. Ar ddiwedd y prynhawn, byddai rhestr fer o gystadleuwyr y rownd derfynol yn cael ei llunio ac fe fyddent yn dychwelyd ar gyfer y Rownd Derfynol y noson honno. Roedd y digwyddiad cyfan yn agored i’r cyhoedd.

Yn 2009 unodd y ddwy elusen, sef Cerddor Ifanc Dyfed a Chyfansoddwr Ifanc Dyfed, i greu Cerddorion Ifanc Dyfed, er mwyn arolygu’r ddau weithgaredd. Yn dilyn cystadleuaeth Cerddor Ifanc yn 2011, gwnaethpwyd y penderfyniad i newid fformat y gystadleuaeth - gan amnewid fformat y rownd ragbrofol gyda dosbarth meistr ar gyfer pob un o’r cystadleuwyr a symud y Rownd Derfynol i ddyddiad gwahanol, fel y byddai’n cyd-daro gyda’r cyngerdd cyhoeddus sy’n dathlu anterth y cynllun Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed.

Credwn y bydd rhoi’r cyfle i’r holl gystadleuwyr i gyfranogi mewn dosbarth meistr, ble byddant yn gweithio gyda cherddorion proffesiynol sefydledig yn hytrach na dim ond perfformio ar eu cyfer, yn dod â buddion real iawn i bob un sy’n cyfranogi, o ran datblygu eu sgiliau perfformio, meithrin eu hyder a darganfod ymagweddau newydd a gwahanol at berfformio o bosib. Bydd y newid hefyd yn gwneud Cerddor Ifanc Dyfed yn wahanol i lawer o’r cystadlaethau eraill sydd ar gael ar gyfer pobl ifanc ac rydym yn gobeithio cynnig cymhelliant pellach i gyfranogi.

Cyn Enillwyr

Blwyddyn Enw Oed Offeryn
1990 Max Norman 18 Soddgrwth
1991 Catrin Hughes 17 Clarinet
1992 Iestyn Evans 14 Piano
1993 Catrin Finch 13 Telyn
1994 Nerys Richards 14 Piano
1995 Esyllt Lloyd Jones 17 Clarinet
1996 Lisa Davies 18 Ffliwt
1997 Caryl Caffrey 17 Soddgrwth
1998 Rhys Taylor 16 Clarinet
1999 Catrin Win Morgan 18 Ffidil
2000 Claire Jones 15 Ffidil
2001 Jamie Hutchingson 17 Ffidil
2002 Tomi Johnson 16 Trymped
2003 Jocelyn Freeman 17 Piano
2004 Simran Singh 14 Ffidil
2005 Lee Mottram 14 Clarinet
2006 Steffan Ciccotti 14 Marimba
2007 Llywelyn Jones 17 Teyln
2008 Rebecca Griffiths 17 Ffliwt
2009 Anne Denholm 18 Telyn
2010 Catrin Price 16 Ffliwt
2011 Nest Jenkins 12 Telyn
2013 Lily Whitehurst 18 Ffidl
2014 Epsie Thompson 17 Ffliwt
2015 Molly Rowan Sharples 13  Ffidl
2016 Siriol Jenkins 17 Piano
2017 George Nash 16 Gitâr