Cerddor Ifanc Dyfed - Cyfranogi

I gymryd rhan yn y dosbarth meistr rhaid i chi:

·    Fod o dan 19 oed ar Fedi 1af 2017

·    Fod yn byw’n barhaol neu mewn addysg llawn amser o fewn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion neu Benfro.

·    Fod o safon sy'n gyfatebol i Radd V/VI neu uwch

Dewch ag un darn rydych yn gweithio arno gyda chi, ond ni ddylai fod yn hirach na 5 munud. Gall hyn fod yn  ddarn cyflawn neu’n symudiad / rhan o symudiad o waith hirach. Byddai o gymorth mawr os gallech ddod a chopi ychwanegol gyda chi ar y dydd.

Os fydd angen cyfeiliant piano, fe fydd Andrew Wilson-Dickson yn eich cyfeilio ar y dydd.

Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim, ond cofiwch mai dim ond hyn a hyn o lefydd sydd a’r gael ac felly ‘y cyntaf i’r felyn’ fydd yn cael eu derbyn. 

I fod yn rhan, cwblhewch y ffurflen isod a danfonwch e-bost at cathymorris@virginmedia.com neu postiwch y ffurflen i’r cyfeiriad a nodir.