Cerddor Ifanc Dyfed – Arweinydd y Dosbarth Meistr a’r Beirniaid

Steve Bingham

Feiolinydd, arweinydd cerddorfaol, arweinydd ac artist recordio yw Steve Bingham sydd hefyd yn canu feiolín drydan. Astudiodd y feiolín gydag Emmanuel Hurwitz, Sidney Griller a Phedwarawd Amadeus yn yr Academi Gerdd Frenhinol lle derbyniodd wobrau am arwain cerddorfeydd a chwarae mewn pedwarawdau llinynnol. Ffurfiodd Bedwarawd Llinynnol Bingham ym 1985, grŵp sydd wedi aros ar y blaen yng ngherddoriaeth siambr y DU, gan weithio i’r radio a’r teledu yn y DU, Ewrop ac Awstralia yn ogystal â chynhyrchu disgyddiaeth sy’n cynnwys dros 10 o grynoddisgiau.

Mae Steve wedi bod yn arweinydd gwadd sawl cerddorfa yn y DU, a hefyd mae wedi rhoi datganiadau fel unawdydd yn y DU a’r UD. Rhyddhaodd ei albwm CD cyntaf fel unawdydd o’r enw “Duplicity” yn 2005, a rhyddhawyd ei ail albwm undyn “Ascension” yn 2008. Yn 2010, rhyddhaodd albwm CD o farddoniaeth a cherddoriaeth gyda Jeremy Harmer, o’r enw “Touchable Dreams”.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Bingham wedi datblygu ei ddiddordeb mewn creu’n fyrfyfyr, electroneg a cherddoriaeth fyd. Ymhlith rhai o’r cerddorion y mae wedi cydweithio â nhw mae’r gitarydd Jason Carter, y chwaraewr tabla, Sanju Vishnu Sahai, y chwaraewr sitar, Baluji Shivastrav a’r pianydd Abdullah Ibrahim.

www.stevebingham.co.uk

Andrew Wilson Dickson

Mae Andrew Wilson-Dickson yn bolymath cerddorol: fel cyfansoddwr mae ei gerddoriaeth, o gerddoriaeth siambr i operâu, wedi cael ei gomisiynu a’i ddarlledu gan y BBC ac mae wedi derbyn cymorth oddi wrth y Cyngor Celfyddydau a sefydliadau eraill. Fel chwaraewr yr allweddellau (disgybl i John Lill a Nicolas Danby), mae’n rhoi datganiadau piano ac organ, mae’n chwarae cerddoriaeth siambr gyda nifer o grwpiau ac mae’n arwain Cerddorfa Faróc Cymru ar yr harpsicord. Wedi 20 mlynedd ar staff Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, rhoddwyd cymrodoriaeth anrhydeddus iddo ac erbyn hyn mae’n dysgu yno’n rhan amser. Mae’r gostyngiad hwn yn ei ymrwymiadau dysgu’n ei alluogi i greu mwy o gerddoriaeth - ar bapur ac mewn cyngherddau. Mae hefyd yn arwain Camerata Cymru, yr unig gôr yng Nghymru sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth gorawl gynnar. Mae llyfr Andrew, sef The Story of Christian Music, yn dal i fod ar gael mewn dwsin o ieithoedd, o Gorëeg i Hwngareg.

www.wilson-dickson.co.uk