Cerddor Ifanc Dyfed

Dosbarthiadau Meistr i Gerddorion Ifanc

Ers 2012, mae Cerddorion Ifanc Dyfed wedi cynnig cyfle i offerynwyr ifanc gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr gyda cherddorion proffesiynol . Mae’n ffordd wych o ddysgu, o dderbyn ysbrydoliaeth, ac o ddatblygu’n bersonol wrth i chi elwa o gyfoeth o wybodaeth a phrofiad y gallwch gymhwyso i bob agwedd o’ch perfformiadau chi.

Eleni, cynhelir y dosbarthiadau ar Sadwrn 4ed a Sul 5ed Tachwedd 2016 yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran.  Yn arwain y dosbarthiadau eleni rydym yn croesawu’r Pennaeth Pres ac Offerynnau Taro, Coleg Brenhinol Cerddoriaeth & Drama Kevin Price a’r pianydd a’r cyfansoddwr Andrew Wilson-Dickson.  Mae gan y ddau brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc, ac maent yn gyfathrebwyr gwych.

Mae’r awyrgylch yn un anffurfiol. Ni fydd Andrew a Kevin yn rhoi cyngor technegol i chi (eich athro yw’r person gorau i wneud hynny), ond byddant yn hytrach yn eich annog i archwilio eich dehongliad o’r gerddoriaeth a datblygu eich gallu fel perfformiwr. Y nod yw codi eich hyder fel perfformiwr  - boed hynny mewn cyngerdd, mewn gwasanaeth ysgol, neu mewn arholiad. 

Gall dosbarth meistr fod yn brofiad reit frawychus  wrth i chi deimlo mai eich chwarae chi yn unig sydd dan sylw . O ganlyniad byddwn yn gosod pob offerynwr mewn grŵp o ddau neu dri o safon gyfatebol am sesiwn o ryw awr i awr a hanner fel y gallwch ddysgu o’ch gilydd a rhannu syniadau.

Diddordeb mewn cyfranogi?