Mae Cerddor Ifanc Dyfed yn rhaglen sy’n agored i offerynwyr ifanc o safon gyfatebol i Radd 5 neu uwch. Mae’n rhaglen i rai sy’n cael eu haddysg llawn amser o fewn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro, neu sydd â chyfeiriad parhaol o fewn ffiniau’r tair sir.

Dosbarthiadau meistr rhad ac am ddim

Mae pawb sy’n cymryd rhan yn cael dosbarth meistr RHAD AC AM DDIM gyda dau gerddor proffesiynol safonol. Dyma ffordd wych i ddysgu, i gael ysbrydoliaeth wrth ddatblygu’n bersonol, ac i dderbyn cyfoeth y wybodaeth i helpu bob agwedd o’r chwarae

Yn dilyn y dosbarthiadau meistr, gwahoddir pum cerddor i berfformio fel unawdydd mewn cyngerdd cyhoeddus sy’n arwain at wobr Cerddor Ifanc Dyfed. Cynigir cyfleoedd perfformio ychwanegol i’r pump, mewn cydweithrediad a gwyliau a chymdeithasau cerdd yn yr ardal.

TCynhelir dosbarthiadau meistr eleni ar ddydd Sadwrn 27ed a dydd Sul 28ed Hydref 2018 yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran. Bydd hyn o dan arweiniad Kevin Price , Pennaeth Pres ac Offer Taro Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r pianydd a’r cyfansoddwr Andrew Wilson-Dickson. Mae gan y ddau brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc, ac maent hefyd yn gyfathrebwyr gwych.

Mae’r awyrgylch yn anffurfiol. Ni fydd Andrew a Kevin yn rhoi cyngor technegol (eich athro yw’r person gorau i wneud hyn), ond byddant yn eich annog i archwilio eich dehongliad o’r gerddoriaeth ac yn datblygu eich gallu fel perfformiwr. Y nod yw codi eich hyder fel unawdydd – boed hynny mewn cyngerdd, gwasanaeth ysgol, neu arholiad.