Amdanom ni

Ychydig o Hanes Cerddorion Ifanc Dyfed

Mae ein nod yn eithaf syml - i roi cyfle i bobl ifanc sydd eisiau chwarae offeryn neu ysgrifennu eu cerddoriaeth eu hunain (neu’r ddau!) i weithio gyda cherddorion proffesiynol; pobl sy’n medru rhannu eu profiad a’u harbenigedd gyda phobl ifanc a’u helpu i ddatblygu eu sgiliau, meithrin eu hyder a chynyddu eu mwynhad wrth greu cerddoriaeth. Rydym yn gweithio ar draws tair sir sef: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, ac rydym yn cynnal dau weithgarwch allweddol:

Cerddor Ifanc Dyfed

Cystadleuaeth ar gyfer offerynwyr dan 19 oed, sy’n cynnig dosbarth meistr unigol i bob cystadleuydd, gyda rhai o berfformwyr amlycaf y wlad.

Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed

Prosiect sy’n agored i bobl ifanc dan 23 oed, sy’n annog y cyfranogwyr i ymchwilio i gelf a chrefft cyfansoddi.

Arianwyr